Skip to content

Nyt Bestyrelsesmedlem

Nyt Bestyrelsesmedlem

Optagelse af et nyt bestyrelsesmedlem eller udskiftning af et bestyrelsesmedlem skal vedtages på generalforsamling.

Der skal det nye bestyrelsesmedlem vælges ind i bestyrelsen af medlemmerne. Hvis alle er enige, så er der ingen grund til at indkalde til en fysisk generalforsamling, men man kan nøjes med en skriftlig generalforsamling.

Der kræves dog dokumentation, der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, når man skal optage et nyt bestyrelsesmedlem.

Der skal fremgå et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, og dette skal derefter sendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvordan fratrædes et bestyrelsesmedlem 

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at fratræde, er der også nogle regler, der gælder. Der skal gives besked til bestyrelsen om, at medlemmet ønsker at fratræde.

Hvis der er behov for det, skal man tage stilling til, om man hurtigt skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem.

Hvis et bestyrelsesmedlem skal fratræde, der ikke selv ønsker at fratræde, er der flere overvejelser, der skal tages hensyn til.

Når man har foretaget ændringer i bestyrelsen, skal disse indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Dette skal registreres senest to uger efter at ændringen er besluttet.