Skip to content

Nye Vedtægter

Nye Vedtægter

Man kan ændre vedtægterne i sit selskab, det skal dog ske på korrekt vis.

Man har brug for at ændre i vedtægterne, og måske få helt nye vedtægter, i takt med at et selskab udvikler sig.

Der er ting, der passet godt til en start-up-virksomhed, der ikke i samme grad omfatter en stor virksomhed med mange ansatte.

Derfor er det helt naturligt, at man vil få nye vedtægter undervejs. Nye vedtægter er således en måde at tilpasse sig på som selskab. 

Selskabets ejere vedtog de oprindelige vedtægter, når selskabet blev stiftet, og det er kun selskabets ejere der kan ændre disse.

For at kunne foretage en vedtægtsændring, skal der afholdes en generalforsamling.

Her skal man stemme over de nye vedtægter. Hvis alle ejere dog er enige om vedtægtsændringer, behøves der ikke at afholdes en fysisk generalforsamling, men udelukkende en skriftlig generalforsamling, hvor de nye vedtægter bliver lagt frem. 

Der er ingen begrænsninger for, hvad man kan ændre i selskabets vedtægter.

Det eneste krav der er, er at de selvfølgelig skal være i henhold til loven.

Man kan således også lave helt nye vedtægter, hvis der er store ændringer, og der skal mere, end blot en ændring til at vedtægterne svarer til selskabets nuværende virksomhed.