Skip to content

Ny Direktør

Ny Direktør

En direktør er den øverste stilling i et selskab.

Derfor er det en vigtig rolle, der skal udfyldes, og også nogle formelle krav, der skal overholdes ved ansættelse af ny direktør i selskabet.

Hvis der skal ansættes en ny direktør, skal bestyrelsen være ansvarlig for ansættelsen, hvis selskabet har en bestyrelse.

Når man ansætter en ny direktør, skal der laves en ny direktørkontrakt.

Hvilken ledelsesmodel, der er i selskabet, er med til at afgøre processen for valg og ansættelse af ny direktør i selskabet.

Ændring af direktør med bestyrelse

Hvis selskabet har en bestyrelse, skal ansættelse af ny direktør foregå på et bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny direktør.

En ny direktør skal derefter vælges med et flertal i bestyrelsen, og dette skal fremgå af et beslutningsreferat.

Dette referat skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Ændring af direktør uden bestyrelse  

Hvis selskabet ikke har en bestyrelse, men udelukkende en direktion, så skal en ny direktør udpeges af generalforsamlingen ved valg.

På samme måde som hvis selskabet har en bestyrelse, skal der udarbejdes et beslutningsreferat.