Skip to content

Navneændring

Navneændring

Det kan hænde, at du fortryder det navn, du har valgt til dit selskab, og så kan du heldigvis ændre det.

Hvis du skal ændre dit selskabsnavn, er det en proces, der kræver lidt papirarbejde.

Man skal først og fremmest tjekke om det selskabsnavn, man ønsker at ændre til, er optaget.

Derefter skal man udarbejde et beslutningsreferat for valget af navneændring.

Dette skal vedhæftes, når ændringen skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Der sker ingen ændringer i selskabets CVR-nummer, når man ændrer navnet. 

Regler for ændring af selskabsnavn 

Der er nogle regler du skal være opmærksom på, når du skal ændre dit selskabsnavn.

Et selskabsnavn skal altid indeholde, hvilken selskabsform selskabet tilhører, altså om det er et ApS eller A/S.

Det gælder uanset, om du skriver hele navnet eller om det blot er tale om en forkortelse.

Når du skal ændre navnet på dit selskab, så kræves der en ændring i vedtægterne. Det nye navn skal derefter fremgå af vedtægterne. 

Det du skal være særligt opmærksom på, når du skal ændre dit selskabsnavn, er, at der er regler for, hvad dit selskab må hedde.

Man må ikke benytte et vildledende selskabsnavn, og navnet skal ikke være for ens med andre selskaber.