Skip to content

Ændring af selskabets formål

Ændring af selskabets formål

Det kan blive nødvendigt at ændre selskabets formål, hvis man ændrer sin aktivitet. Formålet med selskabet skal altid være opdateret, så det afspejler den aktivitet selskabet driver.

Hvis man skal ændre i selskabets formål, skal der ske en vedtægtsændring.

Der skal stå tydeligt i vedtægterne, hvilken aktivitet der drives i selskabet.

Derfor kan det også være en god ide at bruge en bred formulering, når man formulerer selskabets formål, men det er vigtigt, at den er præcis og letforståelig for udenforstående.

Det er fordi, man ikke må drive aktivitet, der ikke fremgår af vedtægterne som formål. En vedtægtsændring kan kun foretages på en generalforsamling, men hvis der er enighed om vedtægtsændring fra alle ejere i selskabet, kan du nøjes med en skriftlig generalforsamling.

Hvis beslutningen foretages skriftligt, skal der foreligge et beslutningsreferat.

Ændringer i vedtægterne skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, på www.virk.dk, med tilhørende beslutningsreferat.