Skip to content

Ændring af revisor

Ændring af revisor

Hvis man har et ApS eller A/S, så kræver det, at man har en godkendt revisor tilknyttet sit selskab, hvis selskabet er underlagt det, der hedder revisionspligt.

Ændring af revisor skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

En revisor er som regel valgt for et år ad gangen, og dette fremgår af generalforsamlingen, hvor dette valg som regel finder sted.

Hvis der skal ændres revisor inden den ordinære generalforsamling, så skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, for at ændringen kan træde i kraft. 

Hvis der er enighed blandt alle ejerne i selskabet, behøver man ikke indkalde til et fysisk møde, men blot nøjes med en skrivebordsgeneralforsamling, som det kaldes – altså en skriftlig generalforsamling. I så tilfælde at man vælger at udskifte den nuværende revisor, så skal der følge med en begrundelse, der skal vedhæftes og indberettes til erhvervsstyrelsen.

Her skal revisorændringen registreres, inden den er gyldig.

Det gør man, ved at gå ind på www.virk.dk, og her skal beslutningsreferatet, altså begrundelsen for ændring af revisor også uploades.

Man skal huske at foretage registreringen senest 14 dage efter beslutningen er blevet truffet.

Dette vil i de fleste tilfælde være datoen for generalforsamlingen. På virk.dk, skal du også tilføje ny revisor.