Skip to content

Bogholderi

Bogholderi

Økonomi er en afgørende faktor i langt de fleste virksomheder, og derfor er det også vigtigt at sikre at regnskabet er i orden. Bogføring går ud på systematisk at registrere alle transaktioner i et selskab eller en virksomhed.

Dette kan være en forholdsvis omfattende opgave, hvor man har brug for en revisor eller regnskabsfører, der holder orden på bogholderiet.

Det sikrer, at alle regler bliver overholdt, og at du får et korrekt udarbejdet regnskab, som du kan stole på. Når du benytter dig af professionelt bogholderi, eliminerer du den usikkerhed, der ofte følger med, at selv udarbejde sit regnskab.

Selv for en lille virksomhed eller et lille selskab, er det en nødvendighed at få hjælp, så man kan frigive værdifuld tid til andre opgaver.

Krav til bogføring 

Der er selvfølgelig en del lovkrav knyttet til bogføring.

Der er for eksempel et krav til, at man ikke må bortskaffe eller destruere regnskabsmateriale.

Virksomheden skal derudover opbevare regnskabsmaterialet i fem år, og det skal opbevares i Danmark.

Hvis man ønsker at opbevare materialet i et andet land end Danmark, skal man søge om særlig tilladelse.

Alt bilagsmateriale

Alt bilagsmateriale skal opbevares i fem år fra udgangen af regnskabsåret.

Kontokik til erhvervskonto

Med kontokik, kan man nemt indlæse kontoudtog til bankafstemning i et regnskabsprogram som E-conomic.

Adgang til SKAT

For at bogholderiet skal kunne gennemføre opgaverne, så kræves der adgang til SKAT, så man får indsigt i selskabet eller virksomhedens skatteoplysninger.

Adgang til bogføringsprogram

Der findes mange eksempler på bogføringsprogram, eller regnskabsprogram, som man kan benytte sig af.

En mulighed er det program, der hedder E-conomic.

Et bogføringsprogram sørger for at alle data bliver registreret korrekt og så oversigtligt som mulig.