Skip to content

Årsregnskab

Årsregnskab

Man har som udgangspunkt to regnskabsmuligheder for årsregnskab i en virksomhed eller et selskab. EMV-årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder og IVS/ApS-årsregnskab.

Her skal vi kigge lidt på de to forskellige muligheder og hvad de indebærer.

EMV Årsregnskab 

Som enkeltmandsvirksomhed har man ikke pligt til at indberette årsregnskab.

Der kan alligevel være mange fordele ved at udarbejde et årsregnskab for sin virksomhed.

Det giver nemlig et godt overblik over året, der er gået og et godt udgangspunkt for at lægge en økonomisk slagplan for året, som kommer. Et korrekt udarbejdet årsregnskab kræver, at der er blevet ført løbende regnskab gennem året.

Det kræver godt bogholderi, og det burde være en prioritet for enhver enkeltmandsvirksomhed selv uden revisionspligt.

IVS/ApS Årsregnskab 

Hvis man driver et kapitalselskab i form af et IVS (som bliver afviklet 15.april 2021), eller et ApS, er man forpligtiget til at indberette årsregnskab.

Dette skal indberettes som en årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter et regnskabsår er slut.

Det er som regel ledelsen, som har ansvaret for at udarbejde årsregnskab og årsrapport for selskabet. 

Et årsregnskab er en oversigt over et selskabs årlige økonomi

Et årsregnskab er en oversigt over et selskabs årlige økonomi, hvor man kan se, hvordan selskabet eller virksomheden har brugt sine midler over et år.

Det er også en oversigt, som konkluderer, hvordan det er gået med økonomien i året, der er gået. At holde styr på virksomheden eller selskabets økonomi er en essentiel del af at drive alle former for virksomhed, hvis man gerne vil have, at den skal fungere.

Derfor bruger man løbende regnskabsføring, og efterfølgende årsregnskab for at se, hvilke indtægter og udgifter, der har været gennem et regnskabsår.

Årsregnskabet er således også essentielt, når man skal indberette sit over- eller underskud til SKAT.

Enkelte selskaber er forpligtiget til at aflevere årsregnskab med en godkendt revisor. Hvis man for eksempel er en enkeltmandsvirksomhed, kan man selv vælge, om man vil benytte en revisor eller ej. Så kan man eventuelt i stedet benytte sig af regnskabsprogrammer, som man finder online.

Den ekstra sikkerhed får man dog ved at benytte sig af en revisor eller regnskabsfører, der sikrer at årsregnskabet bliver udarbejdet korrekt.

Krav for udarbejdelse af årsregnskab 

Der er nogle krav for udarbejdelse af årsregnskab, som man skal følge som selskab eller virksomhed. For at kunne lave et årsregnskab, har man brug for alle bilag fra året, der er gået og en række andre punkter, som vi vil gennemgå herunder. 

Her er krav til hvad årsregnskabet skal indeholde:

Resultatopgørelse

Denne del dækker virksomheden eller selskabets overskud eller underskud. Dette kommer man frem til gennem at registrere indtægter og udgifter gennem året.

Balance

Her opdeler man virksomhedens aktiver og passiver. Aktiver er de værdier, der ligger i virksomheden. Dette kan eksempelvis være varebeholdning, likvider, tilgodehavender eller anlægsaktiver. Hvordan du har finansieret dine aktiver, vises i passiver. Her ser man egenkapital og gæld.

Evt Note.

Her kan ledelsen berette om året og forventninger til det næste regnskabsår.

Regnskabsperiode

En regnskabsperiode løber altid over 12 måneder. Perioden behøver ikke følge kalenderåret.

Legitimation

Når man skal indberette årsregnskab, kræves der gyldig legitimation. Det kan være sygesikring, kørekort eller pas.

Bankkonto for hele perioden

Man har brug for alle bankudskrifter for hele regnskabsperioden, når man skal udarbejde et årsregnskab.

Alle bilag der vedrører virksomheden

For at udarbejde et korrekt årsregnskab, skal man bruge alle bilag, der vedrører virksomheden, der skal indgå i regnskabet.

Kasserapport

Dette er en opgørelse af den daglige bogføring i en virksomhed. Den indeholder indtægter og udgifter.

Opgørelser fra banken

Når årsregnskabet skal udarbejdes, så har du brug for årsopgørelser fra banken for selskabet.

Regnskabsklasser 

Hvilken regnskabsklasse man tilhører, har betydning for, hvordan årsregnskabet skal udarbejdes.

Der findes fire forskellige regnskabsklasser, som man skal forholde sig til, når man skal føre regnskab eller få hjælp til at føre regnskab for sin virksomhed.

Herunder ser du en beskrivelse af de forskellige regnskabsklasser:

Regnskabsklasse A

Dette er regnskabsklassen for enkeltmandsvirksomheder, små virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar og interessentvirksomheder.

Denne regnskabsklasse behøver som udgangspunkt ikke at indberette årsrapport, men kan alligevel vælge at gøre det for god ordens skyld.

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B omfatter ApS, A/S, virksomheder med begrænset ansvar og erhvervsdrivende fonde.

Regnskabsklasse C

Regnskabsklasse C omfatter virksomheder, der ikke hører til under regnskabsklasse A eller regnskabsklasse B.
Det gælder ikke statslige aktieselskaber eller børsnoterede selskaber.

Regnskabsklasse D

Dette er en regnskabsklasse, der omfatter statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber.